Kuinka paljon rahaa romukullasta saa?

Yleisesti ottaen myyjä saa myymästään kullasta korvausta sen hetkisen kullan hinnan mukaan, josta vähennetään romukullan puhdistuksesta ja muusta käsittelystä aiheutuvat kulut. On tärkeää huomata, että myyjän romukullasta maksama hinta ei ole verrannollinen esineen tai korun suoraan jälleenmyyntiarvoon. Se on verrannollinen vain kullan arvoon ja määrään, jota myydyssä esineessä tai korussa on. Kullasta saatavaa hintaa on vaikea arvioida, koska siihen vaikuttaa kullan tyyppi ja määrä (paino) sekä ehdot joilla kullan ostaja toimii.

Kullanostaja, arvioituaan ja määritettyään kullan hinnan, ohjeistaa kullan myyjää puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä, mikä myyjän lähettämän romukullan hinnaksi määräytyi. Tämän jälkeen useimmat toimijat antavat myyjälle muutamasta päivästä muutamiin viikkoihin aikaa päättää haluaako tämä pysyä päätöksessään ja myydä kullan vai perua kaupan. Tarkempia tietoja palautusohjeista ja –ajasta löytyy kunkin toimijan kotisivuilta, esim. KultaRahaksi romukullan ostajan kotisivuilta.

Ennen kuin myyjä lähettää kultaesineet ostajalle, kannattaa ostajan ottaa selvää siitä, mikä hänen myymänsä kullan arvo on. Yleensä romukullan hinta on noin puolet saman painoisesta määrästä puhdasta kultaa. Hinnat vaihtelevat hieman eri kullan ostajien välillä.

Kuinka paljon kultaa esine, koru tai tavara sisältää? Mikä on kullan hinta tänään? 

Kullan päivitetty hinta löytyy esim. Lontoon Gold Fixingin sivuilta. Kulta on yleisesti ottaen hinnoiteltu USA:n dollarin mukaan, USD/ unssi.

Useimmat esineet eivät ole puhdasta kultaa. Puhdasta kultaa symboloi leima ja karaattimäärä  24 K. Suomessa myytävät kultakorut ovat suurimmaksi osaksi 14 karaatin kultaa. Poikkeuksena tästä, sormuksissa käytetään usein 18 karaatin kultaa. Kun esine sisältää vähemmän kultaa eli vähemmän karaatteja, heikkenee myös kultaesineestä saatu hinta.