Miten romukultaa myydään?

Romukullan ostajia on useita ja ne kilpailevat keskenään saadakseen ostaa markkinoilla liikkuvaa romukultaa. Monilla sivuilla ostetaan kultaa toisistaan poikkeavaan hintaan. Hintoja kannattaa vertailla.

Parhaimmat kullan ostajat tarjoavat palvelunaan kultapakettia, joka käytännössä koostuu etukäteen maksetusta palautuskirjekuoresta, turvapussista ja sopimuspaperista, josta käy ilmi kultakaupan ehdot. Usein mukana on myös lomake, johon myytäväksi tarkoitetut kultaesineet tulee listata.

Kullan myyjä täyttää sopimukseen henkilötietonsa ja muut ostajan edellyttämät lomakkeet esim. listan lähetettävistä esineistä. Tämän jälkeen esineet suljetaan yleensä kultalähetykseen mukana tulevaan turvapussiin. Turvapussi ja sopimuspaperit suljetaan lopulta ennalta maksettuun kirjekuoreen, jonka myyjä toimittaa postiin. Suositeltavaa on ottaa kopio sopimuspapereista, ennen kuin paketti lähetetään ostajalle.

Usein kultakirjekuori on vakuutettu tiettyyn summaan saakka. Vakuutussummasta löytyy yleensä tietoa kunkin toimijan kotisivuilta. Jos kullan myyjä arvioi, että kultapaketissa lähetettävän kullan arvo ylittää sen summan jolla paketti on vakuutettu, kannattaa myyjän tilata useampi kultapaketti. Tällöin esineet jakautuvat kahteen tai useampaan pakettiin ja vakuutus kattaa lähetyksen arvon.Toinen vaihtoehto on ottaa palveluntuottajaan yhteyttä ja neuvotella miten huomattavan arvokas kultalähetys saadaan turvallisesti myyjältä ostajan haltuun.